Бюлетин

Обща информация

Във връзка с общите потребности и предизвикателства пред Балканско-Средиземноморския регион като бавен растеж, слаба конкурентоспособност, ниско ниво на предприемачество и липса на иновативно обучение по предприемачество в сферата на професионалното образование и неформалното обучение, проектът ИНОВЕНТЪР съчетава силните страни и възможностите на партньорите за справяне с тези предизвикателства чрез създаване на обучителна структурна рамка за насърчаване на уменията и компетенциите на социалните предприемачи.

Основна идея

Основната идея е да се създаде професионално ориентирано обучение по социално предприемачество за малки и средни предприятия, така че те да могат да прилагат иновации като същевременно ангажират хора в неравностойно положение като служители. Съществуващата празнота между търговското и социалното предприемачество ще бъде запълнена. Проектът вплита идеи от Социалната Бизнес Инициатива на ЕС (Социална икономика и предприемачество) с тези от търговското предприемачество, обхващайки характеристиките на социално предприятие и се стреми да стимулира компаниите да бъдат управлявани по по-открит и отговорен начин. Основните резултати и продукти на проекта, адаптирани също на национално ниво, ще бъдат специално пригодени за ECVET– съвместими курсове за обучение по социално предприемачество със съответните учебна програма и модули, наръчници, онлайн и мобилни платформи с интерактивни инструменти за малки и средни предприятия, както и с база данни – знания и основни елементи по въпросите на изготвяне на програми за наставничество и по трудовата заетост.

Обучението ще бъде пилотирано и прилагано чрез уводни сесии, допълващи сесии за дистанционно обучение и обучителни сесии от съвместен екип с включване на широка група от обучаеми по места. Ключовите крайни потребители са хората, вземащи решения в малките и средни предприятия, социалните предприятия и бизнес-организациите. Групите от хора в неравностойно положение и секторът на социалната икономика ще се ползват в допълнение на основните потребители. Учителите по професионална подготовка и другите обучители в ЦПО ще придобият повече опит в областта на социалното предприемачество. Реалните ползи и въздействието в региона ще бъдат повишаване на нивото на конкурентоспособност, иновациите и заетостта на малките и средни предприятия.

Подход

Подходът е чрез съчетаване в логическа последователност да се създаде учебно съдържание, онлайн платформа и пилотират обучителни курсове, които да задвижат схема за сътрудничество в областта на обучението, обхващаща институции за професионално обучение и да прилагат иновативни средства за внедряване на социални аспекти в обучението по предприемачество за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия с откриване на неизползвани ресурси. Подходът с привличане на различни партньорски страни е ефективен инструмент, тъй като въпросните предизвикателства са валидни за всички страни, докато разработените материали и процедури за обучение трябва да бъдат съобразени с местните нужди и националните разпоредби.

Целеви групи

  • Ученици в общообразователните средни или професионални училища по бизнес управление и икономика
  • Преподаватели в училища с икономически профил
  • Обучители по предприемачески теми в професионални центрове
  • Практици и предприемачи
  • Социални предприемачи
  • Собственици на предприятия, социални предприятия
  • Властимащи лица

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне