Бюлетин

Провокативен работен семинар по социално предприемачество

На 18.04.2018 г. в гр. Силистра екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведе интересен работен семинар на тема „Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)“. Събитието се реализира в рамките на проект „Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER“ по Програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Организаторите на семинара останаха впечатлени от дружелюбните взаимоотношения между присъстващите силистренци – представители на местната власт, сдружения, ученици, учители, управители и физически лица. Повечето участници споделиха и опита си в социалното предприемачество, което породи желание в екипа на Русенския университет да документира тези достойни практики и да ги включи в предстоящите обучения, като част от приноса на Силистра към световното социално предприемачество.

Любознателните участници в семинара показаха повишен интерес към водещата идея на проекта – лесно управляема онлайн платформа на учебна програма по социално предприемачество и гъвкава система за оценяване на курсистите. В допълнение, съгласно Наредба 12, учителските колективи ще могат да получат и кредити по социално предприемачество, а Русенският университет традиционно провежда подобни обучения през Центъра за продължаващо обучение.

Участниците споделиха, че учебната програма по социално предприемачество е иновативна и приложима, след като разбраха, че в проектния консорциум са включени партньори с разнообразен и взаимно допълващ се опит от България и чужбина:

 • Водещ партньор
  • Национална федерация на работодателите на инвалиди, София
 • Партньор 2, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе
 • Партньор 3, Асоциация Мария Кюри, Пловдив
 • Партньор 4, ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания
 • Партньор 5, CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Кипър
 • Партньор 6, DYEKO – SUPPORT NETWORK FOR ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция
 • Партньор 7, MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION MCA2000, Македония
 • Наблюдаващ партньор
  • VIVES university college, Белгия

Всичко участници в работния семинар подканиха екипа на Русенския университет по-скоро да организира желаните обучения, чрез които да разширят и утвърдят значимостта на своите социални инициативи!
За контакти:
Ръководител на проект INNOVENTER доц. д-р Емил Коцев, катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, e-mail: ekotsev@uni-ruse.bg

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне