Бюлетин

Първа партньорска среща в София, България

На 26-27 октомври 2017 г. в София стартира първата ни среща. Този път екипът на проекта нарастна и включи повече хора, опитни и мотивирани.