Бюлетин

Новини

D3.5 СЕМИНАР

май 23, 2018

Практическо въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното [...]

На 19.04.2018 г. в гр. Разград се проведе семинар на тема „Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)“

май 3, 2018

На 19.04.2018 г. в гр. Разград се проведе семинар на тема „Съответствие и оценка на обучението по [...]